Namens het team van Studio Delta heeft Menno van Dijk de Code of Conduct van de Water Revolution Foundation getekend.

Menno van Dijk ‘Ik voel me erg betrokken bij de gezondheid van de oceanen. Die zijn belangrijker voor ons dan in het algemeen wordt aangenomen, en daarom heb ik me aangesloten bij deze groep mensen die de “Code of Conduct” van de Water Revolution Foundation hebben getekend.

Het doel is een actieve houding naar duurzaamheid aan te nemen in de jachten die we ontwikkelen. Hiermee kunnen de jachten een certificaat meekrijgen die door de eigenaren gewaardeerd zal worden. Het is niet de bedoeling een type jacht te veroordelen, maar alle jachten die een positieve bijdrage met betrekking tot duurzaamheid leveren in productie en gebruik hiervoor te waarderen.’