Ons doel

Om een mooi, goed en veilig jacht te ontwerpen is ervaring en kennis nodig. Ons doel is om deze kennis en ervaring met elkaar te ontwikkelen, om onze opdrachtgevers optimaal van dienst te kunnen zijn.

Nederland staat bekend als ontwikkelaar en producent van de allerbeste jachten ter wereld. Er is geen land ter wereld waar zoveel kennis en deskundigheid bij elkaar is op dit gebied. Al sinds de 19de eeuw hebben we een jachtbouwtraditie. Het Engelse woord “yacht” is niet voor niets afgeleid van het Hollandse woord “jacht”. De kennis en deskundigheid die wij in Nederland hebben, wordt niet alleen gebruikt om voor Nederlandse opdrachtgevers en werven jachten te ontwerpen maar onze jachten worden overal te wereld gebouwd.

Het doel van de NBJA is de kennis en deskundigheid van de leden te delen en te blijven ontwikkelen. Zo bent u er als opdrachtgever zeker van dat een NBJA jachtarchitect op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen zodat hij u de kwaliteit kan leveren die u verwacht, niet alleen ten aanzien van de lijnen en vorm maar ook ten aanzien van vaarprestaties, sterkte, stabiliteit en veiligheid.

Hoe bereiken we ons doel
  • Wij volgen de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving, techniek en materialen op de voet en bespreken die met elkaar.
  • Wij bezoeken regelmatig werven en bedrijven om op de hoogte te blijven van de laatste productietechnieken.
  • Wij zijn vertegenwoordigd in diverse commissies en werkgroepen die een verbetering van de regelgeving op het gebied van jachtontwerp en -bouw nastreven.
  • Wij zijn betrokken bij onderzoeksprojecten op het gebied van jachtontwerp en –bouw bij de diverse kennis instellingen zoals de TU-Delft & Marin.
  • Wij zijn betrokken bij de opleidingen tot scheepsbouwkundig ingenieur die in de diverse onderwijsinstellingen worden gegeven

Altijd zijn we op zoek naar beter.