De leden van de NBJA hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop zij hun beroep willen uitoefenen. Die afspraken liggen vast in statuten, reglementen en een gedragscode. Alle leden zijn verplicht die regels en afspraken na te komen. De gedragscode is gericht op het hoofdprincipe dat de leden de opdrachtgever onafhankelijk en deskundig van dienst moeten zijn naar beste weten en kunnen.

In het geval van een geschil met een van onze leden zal, indien gewenst, de NBJA Geschillencommissie daarover uitspraak doen. Daartoe dient het geschil bij de secretaris aangemeld te worden waarop beide partijen uitgenodigd zullen worden om gehoord te worden. Nadere informatie hierover kan worden ingewonnen bij de secretaris.

Martin de Jager
info@jensdesign.nl