Post-actieve leden

Gerard Dijkstra

L.M. Huitema

Koos de Ridder

Frits de Voogt

Willem de Vries Lentsch

Dick Zaal