Ontwerp tekening van een kajuit van een zeiljacht

Het beroep van Jachtarchitect is een verantwoordelijk beroep. Onze leden zorgen ervoor dat het te ontwerpen jacht niet alleen mooi is van lijn en vorm maar dat het tevens optimale vaarprestaties bezit en aan alle, door diverse instanties gestelde, eisen voldoet zodat de eigenaar, zijn gasten en de bemanning, veilig over de wereldzeeën kunnen varen.

Werkzaamheden

Het ontwerptraject dat door de jachtarchitect wordt verzorgd gaat vooraf aan de bouw. Het ontwerp omvat het vastleggen van de lijnen en de vorm, de constructie en vervolgens alle aspecten die te maken hebben met sterkte, stabiliteit, voortstuwing en vaargedrag, zoals snelheid, manoeuvreergedrag en het gedrag in golven.
De veiligheid en het comfort van de opvarenden staat daarbij centraal. Hij let hierbij vooral op de wensen van de klant, maar moet tevens voldoen aan de eisen van de regelgevende instanties, zoals die van de klasse bureaus en CE-keur ten aanzien van stabiliteit, sterkte en veiligheid. Ten behoeve van het aanbestedingstraject zal hij voorts het bouwbestek opstellen en assisteren bij het selecteren van de werf en de totstandkoming van het contract tussen eigenaar en werf. Voorts zal hij veelal het detailontwerp tevens uitvoeren bestaande uit het uitdetailleren van het snijpakket voor de constructie van het casco, de werktuigbouwkundige systemen, zoals het voortstuwingssysteem, brandstofsysteem, zoet-, lens-, grijs- en zwartwatersystemen, verwarmings- en airconditioningssysteem, etc. Met behulp van berekeningen en tekeningen wordt het gedetailleerde ontwerp op deze manier samengevoegd tot een totaalpakket voor de bouw van het jacht.
De jachtarchitect kan voorts tijdens het gehele bouwproces toezicht houden en de bouw begeleiden. Hij let daarbij op de voortgang van de bouwer en op het op een correcte wijze realiseren van het ontwerp conform bestek, tekeningen en berekeningen die aan de werf zijn toegeleverd.

Uiteindelijk is het jacht klaar voor de proefvaart, die door de jachtarchitect wordt bijgewoond, en volgt de oplevering aan de klant.

Opleiding

Om de benodigde berekeningen en tekeningen te kunnen maken waarmee het ontwerp wordt vastgelegd is kennis nodig die door de jachtarchitect is opgedaan tijdens zijn opleiding. Deze opleiding kan zijn geschied op de TU Delft of op een van de HBO opleidingen (Delft, Leeuwarden en Rotterdam). Vervolgens zal de jachtarchitect gedurende een aantal jaren de nodige praktijkkennis hebben opgedaan in dienst bij een van de oudere NBJA leden.
De opleiding Scheepsbouwkunde/Maritieme Techniek aan de Technische Universiteit te Delft is vooral gericht op de theoretische basis van het vak terwijl de HBO opleidingen zijn toegespitst op een mix van theorie en praktijk die veelal beter gericht is op de dagelijkse werkzaamheden van de jachtarchitect. Tijdens zijn opleiding heeft de jachtarchitect voorts meerdere stages in het bedrijfsleven afgelegd die hem de nodige praktijkervaring heeft bijgebracht.
Veelal is ook het afstudeerproject bij een jachtarchitect of scheepsbouwkundig ontwerpbureau of werf uitgevoerd. Het afstudeerproject, meestal gericht op een specifiek ontwerp of een deel van het ontwerp, zal veelal de jachtarchitect een zekere specialisatie hebben bijgebracht. Is de opleiding met succes voltooid dan zal de jachtarchitect de titel Ir, Ing, M.Sc. of B Eng. voeren, afhankelijk van de studie en de onderwijsinstelling. Er zijn 4 verschillende opleidingen in Nederland, te weten:
    • NHL Hogeschool; studie Maritieme Techniek Scheepsbouwkunde
    • Hogeschool Rotterdam; studie Scheepsbouwkunde Maritieme Techniek
    • STC-Group; maatwerk opleiding HBO Scheepsbouwkunde / Maritieme Techniek
    • TU Delft; studie Maritieme Techniek