Op dinsdag 18 oktober 2016 zijn de leden van de NBJA op excursie geweest bij Valk Welding in Alblasserdam en Marquip eveneens in Alblasserdam. Na afloop van de excursies gaf de heer Verbaas van Lloyd’s Register een lezing over de regels over beglazing op jachten.

Valk Welding is een bedrijf gespecialeerd op lasgebied en dan vooral op lasrobots. In een presentatie werd ingegaan op de inzetbaarheid van lasrobots, maar ook het 3d-printen van stalen onderdelen. Tijdens de rondleiding liet de heer Remco Valk de diverse proefopstellingen van de lasrobots zien.

Marquip is een bedrijf gespecialiseerd in uitlaatsystemen voor de grotere plezierjachten. Tijdens de rondleiding waren er onder andere diverse dempers in verschillende materialen te zien. Tijdens de presentatie werd ingegaan op het filteren van schadelijke stoffen, het dempen van geluid en de regelgeving hierover.

Jachten worden steeds meer uitgevoerd met glas op plaatsen die blootgesteld worden aan belastingen door water, maar ook belastingen door bijvoorbeeld buigende momenten. De heer Verbaas gaf een presentatie over de verschillende glassoorten en de voor- en nadelen bij het toepassen hiervan. Daarnaast ging de heer Verbaas op de diverse regelgevingen hierover zoals ISO-normen, de regels van de vlagstaten, de diverse klasse-bureaus, etc.